STARTSIDA   |   OM MI ELTEKNIK   |   INSTALLATIONER   |   SÄKERHET   |   FÖRFRÅGNINGAR   |   JOBBA HOS OSS   |   LÄNKAR   |   SPONSRING & INKÖPSPOLICY

Välkommen till Mi Elteknik AB
Din leverantör för Installation och Service inom Kraft, Belysning, Tele och Data.

Som entreprenör projekterar och upprättar vi ritningar och dokumentation i såväl små som större projekt.


Kvalitet och Miljö

Mi Elteknik AB arbetar efter ett Ledningssystem som är anpassat speciellt för den typ av arbeten som vi utför. Vårt ledningssystem innehåller givetvis ett komplett system för företagets interna arbete, såväl som för arbeten ute på våra olika arbetsplatser. Detta innehåller verksamhetsbeskrivning, kvalitet och miljöledningssystem, arbetsmiljö, kompetensutveckling, kontroll och provning samt ett flertal andra viktiga punkter. Vårt ledningssystem är framtaget för att göra Mi Elteknik AB till ett företag där alla arbetar efter lika förutsättningar. Systemet bygger på det av EIO, Elektriska Installatörsorganisationen, framtagna rutinbeskrivning. Denna är anpassat till ISO 9000 och ISO 14000.

Mi Elteknik AB
Skördevägen 15
141 70 Huddinge

Tel/Fax 08-646 92 00
Mobil 070-422 52 85
E-post

webbproduktion: ann nyström design