STARTSIDA   |   OM MI ELTEKNIK   |   INSTALLATIONER   |   SÄKERHET   |   FÖRFRÅGNINGAR   |   JOBBA HOS OSS   |   LÄNKAR   |   SPONSRING & INKÖPSPOLICY

Sponsringspolicy

Mi Elteknik AB sponsrar enbart för ändamål som gynnar lokal kultur och idrott.

Det innebär att alla ansökningar om sponsring gällande annat än detta avslås. De lokala evenenmang som har förfrågan om sponsring kan ställa en förfrågan till oss via e-post eller per brev. Förfrågningar via telefon avslås.

Inköpspolicy

Mi Elteknik AB har etablerade inköpskanaler från flera olika leverantörer.

Vi är inte intresserade av att bli kontaktade av säljare av olika varor och tjänster. Vi kontaktar själva de leverantörer som vi vill arbeta med.

Mi Elteknik AB
Skördevägen 15
141 70 Huddinge

Tel/Fax 08-646 92 00
Mobil 070-422 52 85
E-post

webbproduktion: ann nyström design