STARTSIDA   |   OM MI ELTEKNIK   |   INSTALLATIONER   |   SÄKERHET   |   FÖRFRÅGNINGAR   |   JOBBA HOS OSS   |   LÄNKAR   |   SPONSRING & INKÖPSPOLICY

Om Mi Elteknik AB

Mi Elteknik AB är ett behörigt företag som arbetar med elinstallationer, data och tele inom Stor-Stockholmsområdet. Företaget har funnits sedan 1992.

Vår breda kunskap ger alltid kvalitet
Vi åtar oss alla elektriska installationer, av t.ex. kraftförsörjning, belysning, tele, data, larm, olika typer av automatik och styrsystem samt leverans av vitvaror, anpassat för den miljö som finns hos kunden.
Detta sker med egen personal eller med andra entreprenörer antagna för olika objekt.


Våra tjänster omfattar:
- Installationer
- Rådgivning och förslag
- Ifrågasätta bygghandlingar
- Efterdokumentation
- Anvisning av entreprenörer i närbesläktade områden
- Efterservice på utförda anläggningar
- Projektering av anläggningar


Marknadsanpassad kvalitet hos oss innebär:
- Högt yrkesmässigt utförande
- Väl fungerande produkter
- Hänsyn till omgivningar t.ex. miljömässiga och kulturella
- Uppdaterad kunskap vid val av komponenter
- Kunnig, professionell och vänlig personal
- Lämna arbetsplatser rena och städade
- Hålla avtal och tidsplaner

Fördelar med att välja Mi Elteknik
som leverantör:


- Väl fungerande anläggningar
- Låga underhållskostnader
- Säkra tekniska lösningar
- Levererad vara/tjänst motsvarar
   det beställda
- Nöjda användare, i form av t.ex.
   olika hyresgäster

Dessutom:
- att service och underhållskostnader
   blir låga
- att tekniska lösningar blir funktionellt
    bra
- att alla säkerhetsaspekter beaktats
- att användaren blir väl insatt i
   installationens funktioner
- att alltid bli bemött på ett vänligt
   och respektfullt sätt

Företaget är kvalitetssäkrat och medlem i EIO, Elektriska Installatörsorganisationen.

Mi Elteknik AB
Skördevägen 15
141 70 Huddinge

Tel/Fax 08-646 92 00
Mobil 070-422 52 85
E-post

webbproduktion: ann nyström design